Digitala prov

Skriv prov på  iPad

För  att skriva prov på din iPad, så måste den förberedas före provet genom att se till att

- Nollställt din iPad

- Fått den registeratd i Airwatch.

Har du inte fått din iPad fixad före provet, kan du tyvärr inte skriva prov på din iPad.

Vill du ha hjälp med detta, så kontaktar du IT-supporten på Teknikum i god tid före ditt prov.

iPad

iPad

Före Provet
Nollställ och registera din iPad i Airwatch

Vid provet
- Du ser till att ha din iPad fulladdad och ta med dig din laddare

- Din iPad kommer att få ett provprogram installerat, och andra appar stängs av.

- I Provprogrammet får du välja rätt prov, som skola och klass.

- Du kommer att få skriva in ett lösenord för att öppna rätt prov, och lösenordet får du av provvakten.

- Glöm inte skriva namn och klass innan du lämnar in provet.

- När du är klar, markerar du för provvakten att du är klar.

- Efter provtiden är slut, så stängs provprogrammet ner, och du återfår de appar du har i din iPad.

Se en film om hur det går till:Tillbaka