Digitala prov

Aktuella prov - iPad, PC och Mac

Här nedan hittar du aktuella prov.

OBS Fråga din lärare om ni skriver prov i Exam.net eller inte.
De proven som ligger här nedan är INTE knutna till Exam.net

1. Börja med att installera SafeExameBrowser enligt instruktioner på föregående sida.

2. Vid provtillfället, klickar du på aktuellt prov här nedan.

3. Aktuell provfil kommer att laddas ner, och du får en fråga om att öppna provfilen i SafeExameBrowser, vilket du godkänner.

4. För att öppna provet, behöver du ett lösenord, vilket du får av din lärare/provvakten vid provtillfället.

(Använder du ChromeBook, så ska du INTE använda nedanstående provlänkar. Du använder istället unika provkonton, som du får låna av din lärare)


__________
Just nu finns det inga aktuella prov att välja.
De flesta lärare använder Exam.net.
_______

Kemiprov Katedral med GeoGebra

Word -Vital - VLC

(Obs Du måste ha installerat VLC player innan du använder filen för Word och Vital)