Digitala prov

Aktuella prov - iPad, PC och Mac

Här nedan hittar du aktuella prov.

1. Börja med att installera SafeExameBrowser enligt instruktioner på föregående sida.

2. Vid provtillfället, klickar du på aktuellt prov här nedan.

3. Aktuell provfil kommer att laddas ner, och du får en fråga om att öppna provfilen i SafeExameBrowser, vilket du godkänner.

4. För att öppna provet, behöver du ett lösenord, vilket du får av din lärare/provvakten vid provtillfället.

(Använder du ChromeBook, så ska du INTE använda nedanstående provlänkar. Du använder istället unika provkonton, som du får låna av din lärare)


_________

Matematik 2,  Kungsmad Desmos 18 maj

Uppsamlingsprov ENG 24 Maj 2018

__________

Prov reserv

Prov med Fritz Broder Teknikum

________

GeoGebra Katedral - NP Ma3 15 Maj

GeoGebra Katedral - NP Ma4 16 Maj

GeoGebra Katedral - NP Ma1 17 Maj

GeoGebra Katedral - NP Ma2 18 Maj


GeoGebra Katedral

Word -Vital - VLC

(Obs Du måste ha installerat VLC player innan du använder filen för Word och Vital)