Digitala prov

Aktuella prov - iPad, PC och Mac

Här nedan hittar du aktuella prov.

1. Börja med att installera SafeExameBrowser enligt instruktioner på föregående sida.

2. Vid provtillfället, klickar du på aktuellt prov här nedan.

3. Aktuell provfil kommer att laddas ner, och du får en fråga om att öppna provfilen i SafeExameBrowser, vilket du godkänner.

4. För att öppna provet, behöver du ett lösenord, vilket du får av din lärare/provvakten vid provtillfället.

(Använder du ChromeBook, så ska du INTE använda nedanstående provlänkar. Du använder istället unika provkonton, som du får låna av din lärare)


__________

NP Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 -  Torsdag 15 november 2018


Prov reserv

Prov Religion 13 november 2018

Prov FÖRFÖR01 Magnus Wickman

Prov med Fritz Broder Teknikum

_______


GeoGebra Katedral

Word -Vital - VLC

(Obs Du måste ha installerat VLC player innan du använder filen för Word och Vital)