Digitala prov

Information till provvakter

Elever får vid vissa prov skriva på sin dator.

De måste ha förberett sig i förväg. Det finns ingen tid vid provtillfället att förbereda sig på.
Har eleven missat att förbereda sig, så får eleven skriva för hand.

Du som provvakt bör hela tiden ha koll på elevernas skärmar, så att de inte försöker fuska på något sätt.

Våra säkerhetslösningar är säkra, men det kan förekomma försök med fusk och manipulation som vid all typ av prov.
Placera dig gärna bakom eleverna.

Innan respektive provprogram avslutas, Kontrollera att eleven befinner sig på Bekräftelsesidan som bekräftar att eleven har lämnat in.

Om eleven ej kommer till bekräfteslesidan, så kan det bero på att eleven har tappat internetåtkomst. Kontakta supporten. Du hittar kontaktuppgifter på pappret du har fått.Mac eller PC

Mac eller Windows

Före provet
Eleven ska ha installerat ett provprogram i sin dator, och de har även fått en provfil som öppnar aktuellt prov.


På Provet
Du som provvakt skriver upp på tavlan det lösenord som eleverna behöver ange för att öppna provet.

Elevens dator låses och eleven kommer till provet och kan börja skriva.


Eleven är klar
När eleven är klar, och klickat på lämna in, så möts eleven av en bekräftelsesida.
De räcker upp handen.

Du som provvakt går till eleven, kontrollerar att de befinner sig på bekräftelsesidan och därefter klickar Quit längst ner till höger.

En lösenordsruta dyker upp, och du matar in det hemliga avslutningslösenordet som behövs för att avsluta. (låt inte eleven se detta)

Eleven kan nu lämna provlokalen.

Lösenorden för att öppna och stänga provet står på det papper du får inför provet.

iPad

iPad

Före provet
Eleven ska ha fått sin iPad iordningställd för prov. Har de ej fått det, så får de skriva för hand.


På Provet

Elevens iPad kommer att få ett provprogram installerat, och andra appar stängs av.


I Provprogrammet får de välja rätt prov, som skola och klass.

 De kommer att få skriva in ett lösenord för att öppna rätt prov, och lösenordet ska du som provvakt ge eleverna. T ex skriva upp på tavlan.

Be eleverna att ej glömma  skriva namn och klass innan de lämnar in provet.

Du som provvakt skriver upp på tavlan den webbadress där provet finns. Det är en unik adress, som bara fungerar för detta provet.

Eleven är klar
När eleven är klar, och klickat på lämna in, så möts eleven av en bekräftelsesida.
De räcker upp handen.

Du som provvakt går till eleven, kontrollerar att de befinner sig på bekräftelsesidan.

Skriv upp tiden de blev klara.

Eleven kan nu lämna provlokalen.

Efter provtiden är slut, så stängs provprogrammet ner, och de återfår de appar de har i din iPad.
Chromebook

Chromebook

På Provet
Eleven loggar ut från sitt vanliga Googlekonto, som eleven använder på sin Chromebook

Du delar ut ett papper med inloggningsuppgifter för provet till varje elev.

Eleven loggar in med det nya, unika provkontot på sin Chromebook, och kan öppna provet.

Du som provvakt kontrollerar att eleverna befinner sig på provsidan.


Eleven är klar
När eleven är klar, och klickat på lämna in, så möts eleven av en bekräftelsesida.
De räcker upp handen.

Du som provvakt går till eleven, kontrollerar att de befinner sig på bekräftelsesidan och därefter ber du eleven att logga ut.

Du som provvakt noterar klockslag när eleven lämnade in sitt prov, samt tar hand om pappret med inloggningsuppgifterna för provkontot.

Eleven kan nu lämna provlokalen