Digitala prov

Skriv prov på Mac och PC med Windows

När du ska skriva prov på din Mac eller PC måste du ladda ner och installera programmet Safe Exame Browser.

Mac
              eller PC

Mac  Mac

Ladda ner den här filen till din dator:  Safe Exame Broswer för Mac

DMG-filen med programmet brukar oftast öppnas av sig självt när den har laddat ner.
 
Annars så brukar den landa i mappen Hämtade filer. Om det inte öppnar sig av sig självt, så får du dubbelklicka på filen SafeExamBroser.dmg.

När mappen har öppnat sig, så drar du programfilen till din program-mapp i datorn på samma sätt som du brukar göra med andra program.

Därefter matar du ut Enheten SafeExamBroser

På provdagen

Surfa in på sidan Exam.net och ange den provkod du får av provvakten eller din lärare.


Du får nu frågan om att öppna provet i SafeExamBrowser, vilket du godkänner.

Du matar in provkoden en gång till och provet startar.

Du skriver ditt namn, klass, namnet på din lärare och påbörjar ditt prov.

När du har läst igenom din färdiga text, så klickar du på Skicka-knappen, så lämnas provet in.

En del prov skrivs med andra "provfiler" som t ex en del prov i matematik. Dessa provfiler hittar du på sidan Aktuella prov.

Klart


Tillbaka

pc

PC Windows  PC Windows

Ladda ner den här filen till din dator.  Safe Exame Broswer för PC

Programmet brukar landa i mappen Hämtade filer.
Dubbelklicka på programmet, och installera programmet enligt instruktionerna.

På provdagen

Surfa in på sidan Exam.net och ange den provkod du får av provvakten eller din lärare.


Du får nu frågan om att öppna provet i SafeExamBrowser, vilket du godkänner.

Du matar in provkoden en gång till och provet startar.

Du skriver ditt namn, klass, namnet på din lärare och påbörjar ditt prov.

När du har läst igenom din färdiga text, så klickar du på Skicka-knappen, så lämnas provet in.

En del prov skrivs med andra "provfiler" som t ex en del prov i matematik. Dessa provfiler hittar du på sidan Aktuella prov


Se en film här hur du installarer SEB och skriver ett prov.