Digitala prov

Information till lärare

Elever kan få skriva prov på sitt digitala verktyg, och beroende på vad det är för typ av prov, och vilken typ av pryl de har, så tar vi fram olika lösningar.

- Läs om lösningarna för olika typer av datorer här nedan. (Mer information finns även här)

- Vid de nationella proven tar vi fram gemensamma lösningar för skolorna för Skrivdelen i NP för Svenska, Svenska som andra språk, Engelska och de delar av Matematikproven som får använda Digitala hjälpmedel.

- Läs om lösningar för de elever som behöver anpassningar.

- Vill du använda dessa lösningar för vanliga prov och annan undervisning? Läs mer här.Mac eller PC

Mac eller Windows

Före provet

Eleven installerar programmet SafeExame Browser på sin dator.

Eleven får ett mail med aktuell provfil ca en vecka före provet. Den filen ska eleven ladda ner till sin dator.

Provdagen

Eleven tar med sig en fulladdad dator, samt sin batteriladdare.

Eleven startar sin dator, stänger av alla program i datorn, och ser till att nätverksuppkopplingen fungerar.

Eleven dubbelklickar på provfilen, och provprogrammet öppnas.

Provvakten ger eleverna lösenordet för att öppna provet (finns med i information till provvakten)

Eleven matar in lösenordet, och väljer rätt prov, skola och klass.

Eleven får skriva in lösenordet en gång till och därefter kan eleven skriva.

Eleven är klar, och klickar på lämna in och möts av en bekräftelsesida.

Eleven markerar för provvakten och provvakten kommer och kontrollerar att eleven befinner sig på bekräftelsesidan, och därefter avslutar provet med hjälp av ett lösenord för att stänga provet.

Efter provet

Proven skrivs ut centralt och delas ut till ansvariga lärare.

iPad

iPad

Före provet

Eleven måste ha nollställt och registerat sin iPad i Airwatch.

Detta kan eleven få hjälp med hos IT-supporten

Provdagen

Eleven tar med sig sin fulladdade iPad samt sin batteriladdare.

Eleven stänger av alla appar i sin iPad, som kan störa i bakgrunden (Skype, Spotify osv)

Elevens iPad kommer att få ett provprogram installerat, och andra appar stängs av.

I Provprogrammet väljer eleven rätt prov, som skola och klass.

För att öppna provet, kommer eleven att skriva in ett lösenord, som provvakten ger eleverna.

Eleven skriver och lämnar in.

Eleven markerar för provvakten, som kommer och kontrollerar att eleven befinner sig på bekräfteslsesidan.

Eleven är klar.

När provtiden är slut, så kommer eleven att få tillbaka sina vanliga rättigheter i sin iPad.

Efter provet

Proven skrivs ut centralt och delas ut till ansvariga lärare.

Chromebook

Chromebook

Före provet

Rätt antal papper med inloggningsuppgifter ska ges till provvakten

Provdagen

Eleven tar med sig en fulladdad Chromebook samt sin batteriladdare.

Eleven är utloggad från sin Chromebook, men har en fungerande internetuppkoppling.

Eleven får ett papper med en unik provinloggning till sin Chromebook och eleven loggar in.

Google Chrome webbläsare öppnas, och styr eleven till provet.

Eleven väljer eleven rätt prov, som skola och klass.

För att öppna provet, kommer eleven att skriva in ett lösenord, som provvakten ger eleverna.

Eleven skriver och lämnar in.

Eleven markerar för provvakten, som kommer och kontrollerar att eleven befinner sig på bekräfteslsesidan, och därefter kan eleven logga ut från provkontot.

Provvakten noterar elevens namn och inlämningstid på lappen med provkontot, och tar hand om det.

Efter provet

Proven skrivs ut centralt och delas ut till ansvariga lärare.