Digitala prov

Skriv prov på Chromebook


För att skriva digtialt prov på Chromebook så behöver du endast ta med
dig din Chromebook till provet.
På provet, så kommer du att få logga in med ett nytt, unikt "provkonto" i din Chromebook.
Provkontot ger dig provmiljön, men du kommer inte att kunna använda din Chromebook till
något annat.
 
Chromebook

Chromebook

Förberedelser
- Din Chromebook ska vara fulladdad på provdagen.
- Glöm inte att ta med dig din laddare.
- Du måste ha en fungerande uppkoppling mot Internet.
- Kontrollera att du ser knappen Lägg till person i aktivitetsfältet i din Chromebook. Ser du inte det, kontakta IT-supporten för hjälp.
- Se till att du har Chrome OS installerat på din Chromebook och inget annat operativsystem.

På provdagen
- Du får ett papper med unika inloggningsuppgifter till provet, som du använder för att starta din Chromebook med.
- Du loggar ut från ditt vanliga konto i din Chromebook, och väljer lägg till person.
- Logga in med provkontot du har fått.
- Det är endast det provprogram som aktuellt prov tillåter som kommer att fungera. För uppsatser är det en text-sida. För matematik kan det vara GeoGebra eller dylikt.

När du är klar
När du är klar med ditt prov, och lämnat in, så markerar du för provvakten att du är klar.
Provvakten ser till att du loggar ut och noterar den tid du blev klar.
Du stänger av datorn och lämnar provsalen.

Klart!

Tillbaka